7 kementerian terlibat dalam tujuh pengauditan bernilai RM66.862 bilion

7 kementerian terlibat dalam tujuh pengauditan bernilai RM66.862 bilion. Sebanyak tujuh pengauditan prestasi bernilai RM66.862 bilion dilaksanakan melibatkan program, aktiviti dan projek di tujuh kementerian, menurut Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2021 Siri 2.

Baca Artikel Penuh