Hanya Dewan Rakyat yang mulia, segelintir ahlinya tidak!

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Parlimen Keempat Belas (2020) bermula pada 2 November lalu, dan dijangka berakhir pada 17 Disember nanti.

Baca Artikel Penuh