Hormati Kebebasan Ahli Parlimen Menentukan Pendirian

Belanjawan Negara Tahun 2021 yang akan dibentangkan oleh Kerajaan pada 6hb November di Dewan Rakyat adalah dalam bentuk Rang Undang-Undang Perbekalan di bawah Perkara 100 Perlembagaan Persekutuan.

Baca Artikel Penuh