Ini 7 wasiat terakhir Syeikh Qaradhawi buat semua pemimpin Islam dunia

Ini 7 wasiat terakhir Syeikh Qaradhawi buat semua pemimpin Islam dunia. Palestin – bukan milik rakyat Palestin saja, begitu juga al-Quds, al-Aqsa, tetapi milik Muslimin dari timur sampai ke barat (seluruh pelusuk dunia), bukan pula milik satu generasi bahkan milik generasi Islam sehingga hari Kiamat.

Jika rakyat Palestin lemah dan terkena musibah, wajib bagi kita sebagai umat Islam, di mana saja berada memberikan pertolongan kepada mereka sematamata kerana Allah SWT. Mereka yang Allah SWT telah selamatkan atas kekuasaan al-Quds masa silam, tidak perlu disebut sebagai orang Palestin dan bangsa Arab, tetapi sebagai pejuang Islam tanpa ada pengecualian.

Peperangan rakyat Palestin dengan keturunan Zionis terus menerus berlangsung. Kita menyerang mereka atau sebaliknya, sehingga peperangan ini sebagai pemisah apa-apa yang telah penulis sampaikan terhadap mereka yang berpegang teguh kepada al-Quran. Inilah yang selalu kita pegang saat menghadapi Yahudi sekalipun itu pohon atau batu, sebagai cerminan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Kamu akan memerangi Yahudi dan menguasai mereka sehingga apabila salah seorang dari mereka berlindung dibelakang batu, nescaya batu tersebut akan berkata,

“Wahai hamba Allah SWT, ke marilah ini ada seorang Yahudi di belakangku, ayuh bunuhlah!”

Ini 7 wasiat terakhir Syeikh Qaradhawi buat semua pemimpin Islam dunia

Dan diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak akan terjadi Kiamat, sehingga Muslimin memerangi Yahudi dan menghabisinya, sekalipun mereka bersembunyi di belakang batu atau pohon, maka keduanya akan berkata, “Wahai Muslim, hamba Allah SWT, kemarilah di belakangku, ada seorang Yahudi, ayuh bunuh! kecuali al-Girkid, iaitu pohon Yahudi.”

Hubungan terus menerus dijalin, jihad terus berlaku di tanah para Nabi dan Rasul yang mulia sehingga Allah SWT mengizinkan dengan janji kemenangan. Di riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ath-Thabari dengan rijal sanadnya yang kuat dari Abu Umamah bahawa nabi Muhammad SAW bersabda, “Sentiasa ada golongan dari umatku yang memenangi agamanya dan keras terhadap musuh-musuhnya. Mereka tidak ditimpa mudharat disebabkan orang yang mereka hadapi kecuali musibah (penyakit dan sebagainya) sehingga akan datang ketetapan Allah SWT sedangkan mereka dalam keadaan tersebut. Dikatakan, “Ya Rasulullah, di mana mereka!” Rasulullah menjawab,
“Di Baitul Muqaddas dan lindungannya.” Gerakan Islam Tidak Akan Padam Kita ingin mengatakan kepada Israel bahawa pergerakan Islam tidak akan pudar dengan izin Allah SWT dan asas kekuatannya akan bertambah dan berterusan, ketika mereka diserang kekuatan yang sengaja hendak memusuhi Islam. Kita harus merenungi masa depan rakyat Palestin sehingga mereka bersikap sebagaimana sikap rakyat Mesir sebelum adanya tindakan pembersihan.

Begitu juga kita harus mengumandangkan seruan terhadap saudara-saudara Palestin untuk menanamkan benih taqwa kepada Allah SWT pada diri mereka dan berhati-hati menghadapi pertumpahan darah di dalam kalangan sendiri. Hadapi seksaan Israel, jangan menghentikan gerakan intifadah selama masjid al-Aqsa berada dalam cengkaman Israel dan jutaan orang menjadi pelarian kerana diusir dari tempat tinggalnya.

Seruan Kepada Ulama

Marilah seluruh para Ulama dan para dai serta cendekiawan untuk cepat bersatu dan mengumandangkan menyelamatkan masjid al-Agsa dan menyatakan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya, sebelum suara Islam terpisah-pisah. Kerana itu sudah saatnya kita bersatu.

Wasiat

Kita sebagai Muslim harus menyeru perdamaian bukan sebagai pencinta peperangan. Akan tetapi mengharungi peperangan untuk membela diri, lingkungan dan tanah suci, maka ini adalah perang di jalan Allah SWT. Ini termasuk ciri-ciri Ahlul Iman sepanjang masa, sebagaimana firman Allah SW T dalam al Quran surah an- Nisa, ayat 76

“Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah SWT, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan thaghut”.
an-Nisa’: 76

Apabila kita mengakhiri permusuhan ini tanpa peperangan sebagaimana dalam peristiva perang Khandaq, maka al.-Quran menjelaskannya dalam surat al-Ahzab, ayat 25

“Dan Allah SWT menghindarkan orang-orang Mukmin dari peperangan “.

Kemudian al-Quran juga mengatakan setelah pentingnya berlindung dari peperangan sebagaimana dalam surah al-Anfal, ayat 61

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah SWT.”

Akan tetapi Israel tidak ada keinginan sedikitpun untuk berdamai, kerana berdamai berlawanan dengan tabiat dan keinginan mereka. Lantas bagaimana kita cenderung untuk berdamai jikalau pertumpahan darah, kekerasan, perampasan dan permusuhan bermaharajalela mengusir rakyat Palestin? Sementara itu Israel terus menerus berusaha menguasai Al-Quds. Oleh kerana itu, cara yang paling baik adalah menolak! Ingatlah tanah yang dirampas dengan kekuatan harus direbut kembali dengan kekuatan (besi harus dengan besijuga).

Atas dasar di atas, penulis berwasiat sebagaimana berikut :

1. Wajib mengembalikan revolusi semua masjid sebagai wahana intifadha/ demonstrasi, memaksa Israel agar mahu menyerahkan struktur dan duduk berunding, mengembalikan seluruh hak milik rakyat Palestin. Kekuasaan rakyat tentu didukung oleh seluruh Arab, Muslimin dan pemimpin Muslim dunia. Israel adalah masalah besar dunia, mereka adalah pengganas negara dan negara pengganas, negara penggerak kezaliman, penyeksaan, penghancuran rumah-rumah, memperkosa 8 hak-hak asasi manusia dan menawannya. Satusatunya jalan bagi rakyat yang telah dirampas haknya oleh Israel adalah dengan mengerahkan kemampuan yang ada. Apabila Benyamin Netanyahu berkata dalam syairnya:

“Aku seorang penyerang yang siap datang.” maka Syeikh Ahmad Yaasin menjawab dengan syairnya pula, “Akulah penentangnya yang siap menghadang dan kebenaran akan mengalahkan kebatilan.”

2. Wajib menolak kerjasama dengan pihak Israel dalam segala bidang, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jangan diperbolehkan adanya diplomasi dengan Israel, begitu juga ekonomi, pejabat mereka. Jangan membukakan hak laluan bagi mereka walaupun dengan propaganda akan solat di Masjid al-Aqsa, kerana Muslimin akan tergerak semangat jihadnya jika masjid ini dikuasai oleh Yahudi. Wajib menolak pertentangan pemikiran Arab dan Islam dalam bentuk apapun dan kita harus mengadakan gerakan perlawanan dengan memerangi Israel moden untuk budaya Islam 9 dan Arab dengan berusaha mengendalikan nafsu kita, jangan campur dengan budaya mereka.

3. Wajib kembali memboikot ekonomi Israel dengan terus menerus berusaha menyatukan persepsi Arab Islam. Maka jangan ada umat Islam terlibat dalam urusniaga dengan Israel. Ini adalah kewajiban negara bahkan individu supaya mengetahui bahawa dinat, riyal, dirham atau pound sterling yang sampai ke Israel akan dibuat untuk projek bom atom dan nuklear atau senjata untuk membunuh dan memburu kita. Bahkan boikot ini harus diperluas kepada siapa saja yang mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel, khususnya Amerika Syarikat yang selalu memberikan sokongan dan kekuatan bagi Israel. Oleh itu, waiib bagi seluruh umat Islam untuk memboikot barangan Amerika Syarikat baik pesawat, kenderaan sampai kepada hamburger, pizza, rokok dan sebagainya.

4. Wajib meninggikan Arab dan Islam dalam khalifah dan melupakan perpecahan tetapi harus bersatu bagai bangunan yang kukuh, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam menghadapi perang besar ini jangan sampai ada peperangan kecil di dalam tubuh sendiri, sebagaimana dalam syair:

“Bahawa musibah mempersatukan orangorang yang terkena musibah.” Bagaimana dengan induknya musibah, Israel dan kuncukuncunya dengan segala kesombongannya di dunia ini. Allah SWT telah berfirman,
ذم ٤ ذ
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berperang di Jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan
yang tersusun kukuh.”
ash-Shaffat: 4

Kita wajib mengadakan gerakan perlawanan dari segala sektor untuk memusnahkan mereka yang telah memusnahkan kita, berusaha menyatukan dalam satu kalimat, iaitu kalimat tauhid. Jika tidak mampu cukup dengan mendukungnya dengan hati, kerana itulah selemah-lemahnya iman. Tidak ada gunanya mendebatkan perbezaan antara Sunni dan Syiah, antara pemerintah dan Kurdi, Arab dan Barbar, juga tidak ada Khalifiah ideologi kanan dan kiri, martabat, kaya dan miskin. Tetapi kita wajib memusatkan perlawanan terhadap Israel dengan menentang habis Zionisme.

Penulis mendengar pidato Syeikh Ahmad Yaasin ketika beliau berkunjung ke Qatar, “Jika ada rejim Palestin memerangi kami, maka kami tidak akan memeranginya, jika mereka menyakiti, kami tidak akan membalas dengan cara serupa. Kita akan berbuat baik sebagaimana baiknya anak Adam ketika dikatakan kepadanya oleh saudaranya,

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surahal-Maidah, ayat 28 yang bermaksud:

“Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu, sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT seru sekalian alam.”

5. Wajib mengumumkan dengan jelas (peperangan Islam), kerana al-Quds bukan milik khusus bangsa Palestin, begitu juga Arab, tetapi milik semua umat Islam. Oleh itu, kita menolak bahawa Palestinlah yang mempunyai al-Quds, sebagaimana Makkah, Kaabah, Masjid al-Haram bukanlah Milik Saudi tetapi milik seluruh umat Islam mulai dari Timur sampai Barat dunia.

6. Wajib berusaha untuk membangun (lingkungan masyarakat Islam dunia) demi menyelamatkan al-Quds, jika kita memiliki khalifah yang dapat menyatukan umat Islam sebagaimana persatuan dan kesatuan Islam pada abad ke-13 Masehi, nescaya kami akan menyeru kaum Muslimin untuk bersama-sama bahu-membahu membebaskan masjid al-Aqsa, al-Quds dan seluruh yang dimiliki rakyat Palestin atau Muslim dunia menghadapi kekuatan Israel.

Apabila kita tidak mempunyai khalifah Islam di dunia ini maka solusinya kita harus mengadakan (konferensi ulama Muslim sedunia), yang jauh dari propaganda politik, orientasi rasmi untuk menyatukan kalimat, persepsi dan visi kita yang nantinya akan disebut dengan (Gerakan Penyelamat al-Aqsa).

7. Dari gerakan tersebut akan muncul (Penderma al-Quds) di mana seluruh umat Islam berpartisipasi demi Masjid al-Aqsa, al-Quds yang mulia. Yang sedikit lama-lama menjadi bukit. Selain itu juga dimaksudkan sebagai perlawanan terhadap Israel Jahanam dalam membina negara di tanah orang lain, mengusirnya, membuat terowong di bawah masjid al-Aqsa yang akhirnya akan memporak perandakannya.

Penulis berwasiat mengenai Palestin, kepada seluruhnya, pemerintah dan seluruh ArabMuslim dan Masihiyyin, kepada setiap Muslimin Arab atau bukan Arab, para pemimpin dunia dan musuh-musuh Islam dari Timur-Barat, untuk membantu menentang Israel secara adil, agar mereka bersatu dengan kekuatan kebenaran dan bukan sekadar kekuatan semata. Sesungguhnya yang benar akan ditolong Allah SWT, walaupun kita tidak tahu bila waktunya, Allah SWT telah berfirman:

Maksudnya: “Kebenaranlah yang akan menolong orang-orang yang beriman “.

BACA:

Tular video uncle grab nyanyi lagu Jamal Abdillah, lain macam lenggoknya

Walaupun Najib dipenjara, aura ‘bossku’ tidak terjejas

Ramai sangka anak ‘mat saleh’ rupanya anak dilahirkan albino