Kekosongan jawatan di Amanah Raya Berhad 2023

Kekosongan jawatan di Amanah Raya Berhad 2023. Jawatan Kosong Amanah Raya Berhad ARB 2023. Amanah Raya Berhad (ARB) kini mengalu-alukan kepada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur kurang dari 18 tahun untuk memohon jawatan tetap/kontrak yang ditawarkan sebagaimana berikut:-

Sesiapa yang mempunyai kelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk memohon mengisi kekosongan kerja yang diiklankan seperti di bawah:
Jawatan Kosong Amanah Raya Berhad ARB 2023

Apakah Jawatan yang ditawarkan ?

1.SENIOR EXECUTIVE
2.EXECUTIVE AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD LEGAL DEPARTMENT
3.EXECUTIVE (E1) LOCATION GROUP MARKETING DEPARTMENT (GMD)
4.SENIOR EXECUTIVE (E2) LOCATION GROUP COMPLIANCE, INTEGRITY & RISK MANAGEMENT DIVISION (GCIRMD)

Kekosongan jawatan di Amanah Raya Berhad 2023
Maklumat Jawatan Kosong
Lokasi :Kuala Lumpur
Sektor :Kerajaan Berkanun
Kelulusan Minimum :Ijazah
Status Pelantikan :Tetap/kontrak
Bilakah Tarikh Tutup Permohonan?
Tarikh tutup permohonan : Januari 2023 (perimcian sila rujuk iklan dibawah)
Bagaimana Cara Memohon Jawatan?
Permohonan adalah secara atas talian melalui portal online atau borang yang telah ditetapkan di amanahraya
Permohonan hendaklah sampai kepada pihak mereka sebelum/pada tarikh tutup. Selepas dari tarikh tersebut permohonan anda tidak akan diterima.
Bagi calon yang berminat dengan jawatan ini, anda dikehendaki membuat permohonan melalui link yang disediakan dibawah:-
Borang Permohonan dan Syarat-syarat:

(Pastikan anda rujuk iklan penuh melalui pautan di bawah terlebih dahulu sebelum mengemukakan permohonan anda)

Permohonan dan Borang Disini

Baca Juga:

Jawatan Kosong Felda Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan 2023
Permohonan Jawatan Kosong UMK 2023
Jawatan Kosong Di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Tahun 2023
Perincian Jawatan Yang Ditawarkan:
1) SENIOR EXECUTIVE AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD
Tarikh Tutup: 19 Januari 2023

OBJEKTIF JAWATAN

Memenuhi objektif Syarikat dalam pemasaran dan pembangunan perniagaan dalam menyediakan perkhidmatan cemerlang kepada pelanggan dan kesedaran kepada prospek dalam dana unit amanah, bon korporat dan segmen perniagaan amanah korporat yang lain dan pelan tindakan pemantauan bagi Pelan Strategik Syarikat.

TANGGUNGJAWAB JAWATAN

1. Melaksanakan aktiviti prospek & penglibatan pelanggan.
2. Laksanakan kemasukan perniagaan dengan menghadiri pertanyaan perniagaan, menyediakan cadangan dan sebut harga dan proses Kenali Pelanggan Anda.
3. Melaksanakan aktiviti pemasaran seperti pengiklanan, kandungan pemasaran digital, menguruskan inventori promosi dan aktiviti promosi lain.
4. Lakukan risikan dan analisis pasaran mengenai trend pasaran, perniagaan baharu atau perkhidmatan amanah yang berkaitan dan sediakan laporan dan cadangan yang berkaitan.
5. Menjaga pangkalan data pelanggan & prospek, menyediakan dan mengemas kini data dan analisis statistik untuk kemas kini perniagaan, prestasi dan perancangan strategik.
6. Sediakan surat berita Syarikat dan menyelenggara laman web Syarikat.
7. Menyediakan laporan, penyelidikan dan analisis yang berkaitan; menjalankan dan menyediakan analisis terhadap tinjauan kepuasan pelanggan dan menguruskan aduan yang diterima daripada pelanggan.

KELAYAKAN / PENGALAMAN

Ijazah dalam Pemasaran / Pentadbiran Perniagaan, Pengajian, Pengurusan / Kewangan / Ekonomi dan / atau mana-mana bidang berkaitan daripada universiti / kolej yang diiktiraf.
Sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman bekerja dengan Syarikat Amanah dan/atau pengalaman berkaitan dalam Pasaran Modal atau pelaburan akan menjadi kelebihan tambahan.
Mahir dengan amalan industri dengan pengalaman dalam jualan, pemasaran & pembangunan perniagaan.
KEMAHIRAN/ PENGETAHUAN PROFESIONAL

Pemula kendiri dan bijak
Kemahiran hubungan yang sangat baik
Kemahiran komunikasi lisan dan bertulis yang sangat baik
Kecekapan lanjutan dalam Aplikasi dan Outlook Microsoft Office Ø Teliti, teratur dan berorientasikan perincian

2. EKSEKUTIF AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD JABATAN UNDANG-UNDANG
Tarikh Tutup: 19 Januari 2023

OBJEKTIF JAWATAN

Membantu dan menyokong operasi Jabatan Undang-undang yang berkaitan dengan skim pelaburan kolektif, skim persaraan swasta, bon korporat dan lain-lain amanah korporat diuruskan dengan betul dan dilaksanakan dengan berkesan dan cekap.

TANGGUNGJAWAB JAWATAN

1. Menyemak surat ikatan amanah dan prospektus, memorandum maklumat, dokumen pendedahan dan dokumen undang-undang lain yang berkaitan dan dokumen operasi untuk skim pelaburan kolektif, bon korporat (CB), skim persaraan swasta dan amanah korporat lain mengikut akta, peraturan dan garis panduan yang berkenaan.
2. Sediakan surat kebenaran, surat perakuan, surat tiada konflik kepentingan dan apa-apa dokumen lain berkaitan surat ikatan, prospektus, memorandum maklumat dan dokumen pendedahan.
3. Menyediakan draf nasihat undang-undang atas permintaan daripada jabatan dalaman dan Pengurusan.
4. Membuat susulan dengan syarikat pengurusan/ peguam cara mengenai perjanjian yang dilaksanakan dan dicop.
5. Mengambil bahagian dalam mesyuarat usaha wajar, AGM, EGM, lawatan tapak dan untuk merangka surat-menyurat dan/atau berhubung dengan pihak luar yang berkaitan (cth. syarikat pengurusan, pengurus dana, Penerbit CB, Penasihat, pegawai tanah, peguam cara) dan pengawal selia mengenai perkara undang-undang.
6. Mengumpul maklumat, menyelidik dan meringkaskan maklumat undang-undang untuk penyediaan dokumen undang-undang atau nasihat atau menapis dokumen undang-undang/ dokumen operasi selaras dengan tugas dan tugas yang diberikan.
7. Membantu Ketua Jabatan (HOD) dalam mengemas kini Manual Operasi Jabatan Undang-undang, dalam menyediakan kertas lembaga, dalam mengekalkan kemas kini rekod berkanun Syarikat di bawah Akta Syarikat 2016 (contohnya senarai pengarah, pemegang saham dan caj)

KELAYAKAN / PENGALAMAN

Ijazah Sarjana Muda Undang-undang atau yang setaraf dengannya daripada universiti/kolej yang diiktiraf
Sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja dengan Syarikat Amanah dan/atau pengalaman berkaitan dalam Pasaran Modal atau pelaburan akan menjadi kelebihan tambahan.
KEMAHIRAN/ PENGETAHUAN PROFESIONAL

Mampu berkomunikasi secara meyakinkan dengan semua peringkat orang
Mempunyai penguasaan yang baik dalam pertuturan dan penulisan Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia.
Mempunyai kemahiran interpersonal dan kemahiran analitikal
yang baik
Kemahiran perundingan yang bijak dan baik
Cepat dan responsif dalam kerja
Mampu bekerja secara berdikari
OBJEKTIF JAWATAN

1. Untuk mencapai sasaran jualan yang ditetapkan oleh Syarikat 2. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kesedaran produk di kalangan orang ramai

TANGGUNGJAWAB JAWATAN

1. Mengetuai aktiviti jualan dalam mencari peluang perniagaan baharu melalui rangkaian, panggilan dingin, media sosial (agensi kerajaan, persatuan, NGO, syarikat swasta, GLC).
2. Mengatur dan menghadiri mesyuarat perniagaan dengan pelanggan sedia ada dan bakal pelanggan.
3. Menyampaikan pembentangan apabila diperlukan, untuk mewujudkan kesedaran dan keperluan untuk produk syarikat.
4. Dapatkan pemahaman yang jelas tentang pasaran/segmen yang disasarkan dengan menjalankan penyelidikan pasaran yang menyeluruh mengenai industri berkaitan, pesaing dan trend pasaran.
5. Menyelaras acara pemasaran dan mewakili syarikat dengan mengambil bahagian dalam acara perniagaan, pameran atau persidangan.
6. Menyediakan laporan bulanan Jualan & Pemasaran, Laporan Acara & Latihan.
7. Mengendalikan sebarang tanggungjawab lain yang diberikan oleh Ketua Jabatan apabila diperlukan.

KELAYAKAN / PENGALAMAN ·
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan/ Pemasaran/ Jualan/ Pengurusan/ Perbankan/ Ekonomi atau berkaitan daripada universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. ·
Minimum satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam pemasaran & jualan. · Dedikasi untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang hebat.

KEMAHIRAN/ PENGETAHUAN PROFESIONAL

Mahir dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
Kemahiran persembahan yang baik, hubungan pelanggan, menekankan kecemerlangan, perundingan, kemahiran mencari, memenuhi matlamat jualan, kreativiti, perancangan jualan, bebas dan motivasi tinggi untuk jualan.
Pengalaman dalam pengumpulan data dan menganalisis maklumat daripada sumber yang berbeza untuk tujuan jualan dan pemasaran.
Celik IT

3.EKSEKUTIF (E1) JABATAN PEMASARAN KUMPULAN LOKASI (GMD)
Tarikh Tutup: 14 Januari 2023

OBJEKTIF JAWATAN1. Untuk mencapai sasaran jualan yang ditetapkan oleh Syarikat 2. Untuk mewujudkan dan meningkatkan kesedaran produk di kalangan orang ramai

TANGGUNGJAWAB JAWATAN

1. Mengetuai aktiviti jualan dalam mencari peluang perniagaan baharu melalui rangkaian, panggilan dingin, media sosial (agensi kerajaan, persatuan, NGO, syarikat swasta, GLC).
2. Mengatur dan menghadiri mesyuarat perniagaan dengan pelanggan sedia ada dan bakal pelanggan.
3. Menyampaikan pembentangan apabila diperlukan, untuk mewujudkan kesedaran dan keperluan untuk produk syarikat.
4. Dapatkan pemahaman yang jelas tentang pasaran/segmen yang disasarkan dengan menjalankan penyelidikan pasaran yang menyeluruh mengenai industri berkaitan, pesaing dan trend pasaran.
5. Menyelaras acara pemasaran dan mewakili syarikat dengan mengambil bahagian dalam acara perniagaan, pameran atau persidangan.
6. Menyediakan laporan bulanan Jualan & Pemasaran, Laporan Acara & Latihan.
7. Mengendalikan sebarang tanggungjawab lain yang diberikan oleh Ketua Jabatan apabila diperlukan.

KELAYAKAN / PENGALAMAN ·
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan/ Pemasaran/ Jualan/ Pengurusan/ Perbankan/ Ekonomi atau berkaitan daripada universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. ·
Minimum satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam pemasaran & jualan. · Dedikasi untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan yang hebat.

KEMAHIRAN/ PENGETAHUAN PROFESIONAL

Mahir dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
Kemahiran persembahan yang baik, hubungan pelanggan, menekankan kecemerlangan, perundingan, kemahiran mencari, memenuhi matlamat jualan, kreativiti, perancangan jualan, bebas dan motivasi tinggi untuk jualan.
Pengalaman dalam pengumpulan data dan menganalisis maklumat daripada sumber yang berbeza untuk tujuan jualan dan pemasaran.
Celik IT

4)EKSEKUTIF KANAN (E2) KUMPULAN LOKASI BAHAGIAN PEMATUHAN, INTEGRITI & PENGURUSAN RISIKO (GCIRMD)
Tarikh Tutup: 14 Januari 2023

OBJEKTIF JAWATAN

Bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan rangka kerja pematuhan yang berkesan di Amanah Raya Berhad sama ada untuk mematuhi keperluan peraturan luar atau dasar dalaman.
Mengurus dan mengekalkan rangka kerja pematuhan dalam Amanah Raya Berhad.
Menentukan dan mengamalkan amalan pematuhan terbaik dalam memastikan tugas harian dilaksanakan dengan tekun di seluruh Amanah Raya Berhad.
TANGGUNGJAWAB JAWATAN

Pematuhan · Membantu Ketua Unit/Ketua Bahagian dalam menguruskan tugas berkaitan penyelarasan, pelaksanaan, pembangunan dan penambahbaikan dasar, prosedur dan proses dalaman.
Membantu Ketua Unit dalam mengenal pasti, memantau dan melaksanakan pelan tindakan bagi daftar risiko Unit Pematuhan.

Menyelaras pelaksanaan Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing AmanahRaya (FATCA) dan Common Reporting Standard (CRS).
Menyelaras dan melaksanakan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 untuk Kumpulan Syarikat AmanahRaya.
Memantau pelaksanaan cara pematuhan untuk Amanah Raya Berhad dan anak-anak syarikatnya. Semakan AML/CFT
Untuk membantu Ketua Unit dalam menyelaras dan mengurangkan isu / risiko Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA) untuk Kumpulan Syarikat AmanahRaya.
Lakukan usaha wajar pelanggan dan analisis termasuk CDD dan EDD

Menyediakan dan menyemak laporan bulanan berkaitan AML.

Berhubung dengan jabatan, bahagian dan cawangan dalam perkara yang berkaitan dengan AML dan pematuhan.
Menghasilkan laporan berkaitan AML – Dalaman dan Luaran.

Menyediakan dan menyelenggara data berkaitan AML untuk memastikan cara pematuhan dalam Kumpulan Syarikat AmanahRaya.

Semakan pematuhan
Memastikan unit perniagaan/ sokongan mematuhi prosedur dalaman yang diperlukan oleh sistem pengurusan kualiti. Latihan dan Kesedaran
Merangka sesi latihan pematuhan dan kesedaran kepada jabatan/cawangan/anak syarikat.

Melaksanakan audit pematuhan dalaman dan semakan kepada jabatan/cawangan/anak syarikat yang dipilih.
Lain-lain

Terlibat dalam Audit Kualiti Dalaman sebagai Juruaudit.

Terlibat dalam penyediaan kertas siasatan awal.

Memulakan rangka kerja FRM yang memenuhi tuntutan pematuhan, membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan prestasi dengan menilai risiko kewangan secara berkala.
Membantu pembahagian tugas-tugas pentadbiran.

KELAYAKAN / PENGALAMAN

Memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari/ Pengurusan Risiko/ Kewangan/ Perakaunan/ Perbankan/ Ekonomi atau berkaitan daripada universiti yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau
Pemahaman pertengahan tentang prinsip risiko kredit, pasaran dan kecairan serta pemodelan risiko.
KEMAHIRAN/ PENGETAHUAN PROFESIONAL

Penyandang sebaik-baiknya mempunyai latar belakang yang relevan dalam bidang kerja berikut: i. Pematuhan ii. AML/CFT

Keupayaan untuk bekerja secara kolaboratif dengan bidang risiko, pelaburan, kewangan dan bidang lain yang berkaitan.
Mesti memiliki kemahiran menulis laporan yang baik, kemahiran organisasi dan pengurusan masa.

Mesti pemula, bermotivasi tinggi dan boleh bekerja secara produktif di bawah pengawasan yang minimum.

Mesti mempunyai keupayaan untuk bekerja di bawah tekanan, menggunakan pertimbangan yang baik secara bebas dan dapat mencari punca masalah.

Akhir sekali, kami berharap agar kepada yang membuat permohonan Jawatan Kosong Amanah Raya Berhad ARB 2023 akan berjaya dan dapat bekerja dijabatan tersebut.

BACA:

Jawatan kosong kini dibuka di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)

Jawatan kosong di Mydin, mohon segera