Keuntungan bersih Petronas meningkat kepada RM776.60 juta berbanding tahun sebelumnya

Keuntungan bersih Petronas meningkat kepada RM776.60 juta berbanding tahun sebelumnya. Keuntungan bersih Petronas Dagangan Bhd bagi tahun kewangan yang berakhir 31 Dis, 2022 meningkat kepada RM776.60 juta berbanding RM529.75 juta pada tahun sebelumnya.

Baca Artikel Penuh