Pembiayaan YHS : Penjaja dan peniaga kecil layak memohon, ini caranya

Pembiayaan YHS : Penjaja dan peniaga kecil layak memohon, ini caranya. Program Skim Hijrah Selangor merupakan Projek Penyelidikan Tindakan (Action Research Project) dengan tujuan melebarkan golongan kelas pertengahan di Negeri Selangor. Hasrat ini diharapkan boleh dicapai melalui pendekatan pelaksanaan sistem penyaluran modal tambahan yang efisien kepada peniaga-peniaga kecil di negeri Selangor.

Baca Artikel Penuh