Projek rancangan tebatan banjir (RTB) akan segera di laksanakan oleh JPS di Johor

Projek rancangan tebatan banjir (RTB) akan segera di laksanakan oleh JPS di Johor. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) akan segera menjalankan projek rancangan tebatan banjir (RTB) terutama di Johor, selaras arahan yang diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Baca Artikel Penuh