Rasuah atau mencuri mandat rakyat bukan ciri-ciri pemimpin yang berintegriti

PADA hemat saya, para pemimpin atau golongan elit bangsa Melayu dan umat Islam perlu ingat, sedar dan insaf bahawa dalam pandangan alam al-Quran, faktor kesucian kerohanian, keluhuran akhlak dan ketinggian budi pekerti yang menepati ‘uswah hasanah’ (contoh tauladan yang baik) Rasulullah SAW adalah faktor paling asasi dan mutlak dalam menyatupadukan manusia, keluarga, kaum, masyarakat, parti, bangsa atau negara.

Baca Artikel Penuh