Rokok eletronik dan bukan eletronik dikenakan duti eksais 10 peratus

Semua peranti rokok eletronik dan bukan eletronik akan dikenakan duti eksais 10 peratus
Kerajaan akan mengenakan duti eksais pada kadar ad valorem 10 peratus ke atas semua jenis peranti rokok elektronik dan bukan elektronik termasuk vape berkuat kuasa 1 Januari 2021.

Baca Artikel Penuh