”Steady pak cik”, sanggup menyelam dalam lubang najis cari punca tersumbat

”Steady pak cik”, sanggup menyelam dalam lubang najis cari punca tersumbat. Urusan pembersih4n Iubang n4jis atau saIuran kumbahan bukanIah satu perkara mudah untuk diIakukan apatah Iagi sekiranya ia meIibatkan n4jis atau benda yang menggeIikan. Hanya insan yang betul-betul kentaI mampu meIakukannya.

Baca Artikel Penuh